I jurun 2014

Landsbygdsprojekt

Maria Masoomi är flitigt involverad och engagerad i olika landsbygdsprojekt som har med dess tillväxt och utveckling att göra.

Att skapa mötesplatser för landsbygdsföretagare/producenter och kunder, upphandlare och ”matlagare” inom den offentliga men även privata sektorn är viktigt för att stimulera fruktbara affärer.

Att inspirera och utbilda bönder och producenter i att odla/utveckla lämpliga och intressanta varor och produkter är lika viktigt som att inspirera och utbilda måltidspersonalen i att använda och omsätta lokala produkter i spännande och/eller nyttiga maträtter.

Matlandet-sverige-2014Maria sitter även i landsbygdsdepartementets expertråd för Sverige – Det Nya Matlandet.

Jordbruksverket bad ett antal personer, som ofta arbetar  med eller har ett starkt intresse för landsbygdsfrågor, att skriva om ämnen som rör möjligheter på landsbygden. Här kan du läsa vad Maria skrev under rubriken Mångfald leder till lönsamma affärer.

För mer information och frågor kontakta Maria Masoomi på telefon: 070-492 14 84.

Kontakt