Maria Masoomi 2

Sambandet mellan mat och religion

Det finns världsfilosofier som delar all mat men även allt tillstånd i livet till kalla och varma (Yin och Yang). Under vissa tillstånd eller åldrar bör man undvika antingen den ”varma” eller den ”kalla” maten. Det finns religioner; däribland Islam och Judendom, vilka har speciella regler för vad man får äta och vad man får undvika.

Det finns även religiösa högtider, där mat har en central betydelse; t.ex fastemånaden Ramadan där all mat och dryck undviks under dygnets ljusa timmar.

Hur gör man i Sverige när man praktiserar annan religion än kristendomen?

Vad gör vi för den som är tvungen att bo utanför hemmet?

Går det att förenkla för människor som fastar, önskar äta halal- eller koshermat när de är gäster/patienter på olika kommunala eller statliga institutioner?

Hur påverkas kroppen, livsstilen och matvanorna när det ena eller andra livsmedlet undviks p g a religiösa regler?

Det är bara några axplock av vad som behandlas under kursen och föreläsningen – alltid skräddarsydd och presenterat på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Målgruppen är personal inom sjukvård (däribland även läkare och tandläkare), storkök och livsmedelshandel men även beslutsfattare och politiker eller andra intressenter.

För mer information och frågor kontakta Maria Masoomi på telefon: 070-492 14 84.

Kontakt